Ukaguzi wa Ndani

Kitengo kinahusika katika ukaguzi wa Mahesabu ndani ya Hospitali